Om os

KortCenter.dk og KortCenter Service har en database med digitale grundkort over hele Danmark. Kortet indeholder husnumre, vejnavne, bygninger, veje, skove, søer, vandløb, brugsgrænser m.m. I byerne er der også mange tekniske detaljer som nedløbsriste, dæksler, master mm.


Vi leverer data i forskellige fil-formater og koordinatsystemer. Et stort antal forsyningsselskaber abonnerer på opdateringer, som leveres med aftalte frekvenser.


Vi kan også levere kartografiske kort i pdf-format, som er egnet til trykning. Det kan f.eks. være detaljerede kort over byer eller oversigtskort over hele landsdele.
Vi tilbyder endvidere at hjælpe ledningsejere og andre med rettighedserhvervelse, tinglysning og håndtering af naborets-opgaver.