Logo

DAV- DANSK ADRESSE- OG VEJDATABASE

DAV er et dataprodukt, der indeholder detaljerede informationer om vejnet og adresser i hele Danmark.

Produktet ajourføres hvert år ved systematisk indsamling af informationer fra vejmyndigheder, kommuner, kortajourføringer mv.

Anvendelse:
Produktet anvendes som datagrundlag for programmer til ruteplanlægning, kørselsvejledning, transportlogistik og meget andet.


DAV-Vejnettet:
DAV-vejnettet indeholder detaljerede informationer om vejnettet:
• kommunenummer i henhold til CPR-registret
• vejkode i henhold til CPR-registret
• vejnavn i henhold til CPR-registret
• rutenummer i henhold til Vejdirektoratets nummerering
• afkørselsnummer i henhold til Vejdirektoratets nummerering
• en vejklassifikation, hvor vejnettet er delt op i 6 vejklasser
• brohøjde på broer, hvor frihøjden er lavere end 4,2 m.
• angivelse af, om vej krydser i niveau, i tunnel eller på bro
• angivelse af om vejen ligger i by- eller landområde

læs mere: