Logo

Højdedatabase - når man vil vide hvordan landet ligger

Det kan have stor betydning at vide, hvordan landet ligger, når der fx tales om mulige vandstandsstigningers indflydelse på miljøet. Eller hvordan regnvandet finder sin vej til åen.

En højdedatabase  beskriver, hvordan jordoverfladen ser ud  i 3 dimensioner. Ved at registrere  koten i  punkterne i et  detaljeret net med små masker ender man med at have en højdemodel, der kan anvendes ved analyser og simuleringer.

KortCenter.dk sælger brugsret til en højdedatabase, der er fremstillet ved laser-scanning. Højdedatabasen er lavet i 2007.  Maske/grid-størrelsen kan vælges fra 1.5 m x 1.5 m - og højdenøjagtigheden er bedre end 10-15 cm for veldefinerede terrænpunkter.

Højdedatabasen kan leveres i flere koordinatsystemer og på flere formater.

Ring til Vagn Hyldgård på tlf. 62 25 99 80 - og hør mere om produktet.