Logo

Kartografiske kort

På baggrund af grundkortdatabasen kan vi fremstille kartografiske kortprodukter.

Et kartografisk kort kan leveres som pdf-filer eller lignende. Hvis kortet skal udgives i trykt form, skaber vi en fil, som direkte kan anvendes af trykkeriet.

Det kartografiske kort er et særkort, der designes i dialog med kunden, så indholdet understøtter kundens formidlingsopgave.

Grundkortets indhold er det primære grundlag for at opbygge den kartografiske information. Det vurderes, hvilke grundkortdele, der skal medtages - og hvordan disse skal fremtræde med farver, stregtykkelser, tekstfonte m.m.

I samarbejde med kunden suppleres kortet med  yderligere informationer: ruter, piktogrammer, tekster, særlige signaturer m.m. - som gør produktet unikt. Kunden bidrager med egne data og korrekturlæsning.

Vi har fremstillet mange former for kartografiske kort:

  • Kommunale oversigtskort :  f. eks. 1:25.000  - 1:60.000
  • Kommunale bykort -  med vejnavne, offentlige institutioner, busruter etc.
  • Turistkort,  med vandreture, cykelstier, attraktioner m.m.

Da Kortcenter.dk råder over en  arealdækkende, detaljeret, aktuel og  homogen database, har vi  mulighed for at skabe gode kartografiske kort til alle formidlingsformål.

Ring til Britta Hjorth på tlf. 62 25 99 85 - og få en snak om mulighederne.