Logo

Kortdata

Digitale kortdata er baseret på luftfotos.

Ved den særlige teknik - fotogrammetri - tolkes og omsættes luft-fotoets indhold til digitale informationer.

Kortets forskellige elementer lagres i en database af digitale informationer med koordinater og koder efter fastlagte specifikationer. Dette sikrer, at rekvirenter, producenter og brugere "taler samme sprog" - og entydigt forstår indholdet af en given korttype - dens muligheder og begrænsninger.

De digitale kortdata bliver skabt i et højteknologisk, komplekst og udfordrende samarbejde mellem mange professionelle aktører. De digitale kortdata er "flytbare" via aftalte udvekslingsformater. Det betyder at brugeren på egen IT-platform har mulighed for at håndtere standard-kortdata med eget software, valgt efter behov. Den enkelte bruger hos  f. eks.  kommunen, vandværket eller hos ingeniørfirmaet behøver ikke at have kendskab til den bagved-liggende teknologi. De digitale kort bliver hurtigt et standard-værktøj, der indgår i det daglige arbejde uden større problemer.

Kortdata kan anvendes til geografiske informationssystemer (GIS), planlægning, projektering, lednings- og kundeadministration,  ruteoptimering, analyse  og internetkommunikation.

Kortdata kan anvendes til oversigtsformål og til detailformål og kan leveres på datamedie - eller udnyttes via internettet.