Logo

Korttyper - TK og FOT

Generelt indeholder de digitale kortdata bygninger, veje, vejnavne, skovflader, hegn, brugsgrænser m.m.
I byområderne, hvor data er baseret på luftfotos fra lav højde, er der et stort indhold af tekniske detaljer, riste, master, dæksler m.m.
Udover kortelementerne ligger der husnumre m.m. i databasen.
Indholdet er fastlagt i nationale specifikationer, som du kan downloade nedenfor.

TK-kort (Teknisk Kort)  findes i typerne TK1, TK2 og TK3.
Korttypen blev oprindeligt designet til at understøtte teknisk brug hos f. eks. forsyningsselskaber. Specifikationerne er udviklet og forbedret gennem årene. I forbindelse med ajourføring er datastrukturen forbedret.
Indtil 2007 er alle kortdata til teknisk brug fremstillet som TK-kort.
TK1 er lavet fra høj flyvehøjde og har få detaljer. TK3 har mange detaljer - og er den normale kortstandard  i byområder.
Eksempel på indholdet i TK1- TK2- TK3 (pdf).
Se TK-specifikationen fra 1999 (pdf).

FOT-kort (Fælles Objekt Type - Kort) er designet, så databasen kan anvendes  til udtræk  af kortprodukter til såvel  tekniske  som topografiske formål.
FOT -kortet er blevet kaldt "det offentlige administrationsgrundlag"
Den første produktion af FOT-kort er gennemført i 2007.
FOT-kortet udføres i 3 detaljeringsgrader: OP1, OP2 eller OP3.
OP1 er lavet fra høj flyvehøjde og har få detaljer. OP3 har mange detaljer -  og er kortstandarden i byområder.
Se FOT-specifikationen FOT 4.0 - version 20090328 (pdf).

Læs mere.