Logo

Kortproduktion fra KortCenter.dk

Produktion og ajourføring af kortdata sker med udgangspunkt i FOT-standarden. Vores data er dog forbedret og suppleret på en række væsentlige punkter:

- der er lavet en mere detaljeret registrering af afgrænsninger af færdselsarealer i landområder.

- detaljeret registrering af bygninger fra 10 kvm.  I FOT medtages kun bygninger større end 25 kvm i landområder.

- mere nuanceret registrering af grænser i skove og i sommerhusområder.

- data indeholder husnumre, vejnavne og stednavne.

Der er med FOT-standarden indført nye DSFL-koder, men KortCenter.dk har udviklet programmel som konverterer FOT-data til TK-data og omvendt. De fleste ledningsejere foretrækker at data leveres med TK-kodesætning. Der skal i så fald ikke bruges kræfter på at  ændre på indlæsningsrutiner, når nye data modtages.

Indhold og dataformater er nærmere beskrevet i hæftet:  "Kortstandarder hos KortCenter.dk, juni 2009" (pdf).

Tilbage til korttyper.