Logo

Ortofoto – landskabet set med skarpe øjne

Et luftfoto lyver ikke ...
Udviklingen af digitale kameraer har betydet, at det nu er muligt at optage meget skarpe og informative luftfotos fra stor højde. Et ortofoto er et luftfoto, der efter optagelsen korrigeres systematisk, så det er målestokstro  på hele billedfladen.

Ved systematisk billedbehandling på pixelniveau er det muligt at sammensætte  større mængder af fotos, så man reelt får en orto-fotodatabase, der giver en sømløs, homogen og målestokstro fotografisk gengivelse af terrænet.

KortCenter.dk kan levere ortofotos enten sammen med kortdata, eller som en selvstændig levering.

Ortofotos kan leveres i forskellige koordinatsystemer og på flere fil-formater.

Ring til Vagn Hyldgård på tlf. 62 25 99 80 - og få en snak om dækning, produkter og priser.